Cơ sở Thanh Hóa tổ chức gặp gỡ phụ huynh SV các lớp KOSEN

Sáng ngày 10/09/2016 cơ sở Thanh Hóa tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh các lớp đào tạo theo mô hình KOSEN Nhật Bản. Mục đích:
  • - Tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường và Phụ huynh sinh viên
  • - Cung cấp cho phụ huynh thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của con em mình tại trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM cơ sở   Thanh Hóa
  • - Thông báo những kế hoạch tiếp theo để SV hoàn thành tốt khóa học
  •  - Để phụ huynh có kế hoạch phối hợp với nhà trường trong việc hỗ trợ kết nối việc làm cho sinh viên
  • - Thảo luận và giải đáp những ý kiến phản hồi từ phía phụ huynh và HSSV
Phụ huynh đánh giá cao việc cơ sở đã tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh sinh viên. Thông qua buổi họp này phụ huynh nắm được tình hình học tập rèn luyện của con em mình, nắm được các hoạt động của dự án đang tiến hành nhằm hỗ trợ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp.
Mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình được duy trì. Mong muốn của phụ huynh đối với nhà trường mỗi học kỳ tổ chức gặp gỡ phụ huynh một lần 
 

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI HỌP PHỤ HUYNH
 


Thầy Lương Xuân Duyên – Trưởng cơ sở, phát biểu khai mạc

Thầy Trần Bá Ánh – Báo cáo kết quả học tập và rèn luyện của SV
 

Lãnh đạo các Phòng Khoa và Phụ huynh sinh viên tham dự

Lãnh đạo các Phòng Khoa và Phụ huynh sinh viên tham dự

Thầy Lê Thọ Tiệp – báo cáo Những công việc đã thực hiện và kết quả đạt được nhằm hỗ trợ cho SV có việc làm sau khi tốt nghiệp

Mr Koji điều phối viên của dự án JICA trao đổi với phụ huynh